PrestaShop 8.1.5 dostępna!

Ten artykuł jest tłumaczeniem napisanej przeze mnie notatki do wydania PrestaShop 8.1.5, która opisuje najważniejsze zmiany w tej wersji.

PrestaShop 8.1.5 wydana w Marcu 2024 wprowadza szereg usprawnień i rozwiązuje wiele problemów, które zostały zgłoszone do zespołu PrestaShop w ostatnich miesiącach. Co dokładnie zmieniło się w tej wersji? Zapoznaj się z artykułem.

Naprawione błędy

Skupmy się na kilku godnych uwagi błędach, które zostały naprawione w tej wersji.

Usprawnienia dla rabatów oznaczonych jako „wyróżnione”

Dzięki @Hlavtox, wersja 8.1.5 wprowadza całkiem sporo usprawnień do rabatów dodanych z opcją „wyróżnienie”. Poprzednia implementacja tej funkcji mogła powodować niechciane pojawienie się rabatów w dostępnych zniżkach na koncie użytkownika. Pull request zawierający naprawę, jasno wyjaśnia scenariusz oraz to, kiedy, gdzie i jak rabaty będą się wyświetlać w zależności od tego ustawienia.

Naprawa błędów przy usuwaniu adresów klientów

Błąd „Brak dostępnych przewoźników”. Brzmi znajomo? Ten błąd był spowodowany przez błąd w usuwaniu adresu klienta. Został naprawiony w pull request #35017 od @Hlavtox.

Główne naprawy błędów dla produktów „Pakiet”

Funkcjonalność produktów „Pakiet” została usprawniona w tej wersji. Występował poważny błąd, który powodował, że produkty sprzedawane w pakiecie nie działały poprawnie, jeśli były ustawione na „Zmniejsz ilość produktów tylko w pakiecie”. Zostało to naprawione w pull request #35372 od @Codencode i @Hlavtox. Po zbudowaniu scenariusza testowego, udało się zidentyfikować problem i go naprawić. Dziękujemy obu za ich ciężką pracę!

Lepsza walidacja reguł koszyka

@Hlavtox podjął pierwsze kroki w celu usprawnienia walidacji reguł koszyka. Pull request #35166 wprowadził dodatkowe sprawdzenie dla reguł koszyka, które nie spełniają warunków. To nie rozwiązuje wszystkich problemów z zasadami koszyka, ale na pewno jest krokiem w dobrym kierunku.

Naprawa dla wielojęzycznych pól boolean w ObjectModel

Niedawno wprowadzone zmiany do EntityMapper okazały się niekompatybilne wstecz i spowodowały błąd w obsłudze wielojęzycznych pól boolean w ObjectModel. Zostało to naprawione w pull request #34873. Dziękujemy, @gross-nvs.

Import CSV produktów kasuje powiązania z kategoriami

To był poważny błąd, który powodował usunięcie powiązań z kategoriami podczas importu produktów przez CSV. Błąd został naprawiony w pull request #34857. Dziękujemy, @tswfi.

Inne łatki

Resztę pull requestów z naprawami błędów można zobaczyć na Githubie.

Usprawnienia

Oto niektóre z najważniejszych usprawnień zaimplementowanych w tej wersji.

Automatyczne ustawienie najczęściej używanej grupy reguł podatkowych dla nowych produktów

Dzięki @Hlavtox, grupa reguł podatkowych jest teraz automatycznie ustawiana na najczęściej używaną grupę podatkową podczas dodawania nowego produktu używając nowej strony zarządzania produktami. To niewielkie usprawnienie, ale może zaoszczędzić dużo czasu dla użytkowników dodających wiele produktów. Możesz zobaczyć pull request #35495 po więcej szczegółów.

Nie wypełniaj automatycznie haseł dla konfiguracji SMTP

@ShaiMagal wprowadził małą, ale ważną poprawkę do zaplecza sklepu. Pole hasła dla konfiguracji e-mail SMTP nie jest już automatycznie wypełniane. To niewielka zmiana, ale może zapobiec błędom i poprawić bezpieczeństwo. Możesz sprawdzić pull request #35058, aby zobaczyć szczegóły.

Usprawniona strona podglądu koszyka w back office

Na koniec, strona podglądu koszyka w zapleczu została usprawniona. Dzięki @Hlavtox, mamy kilka zmian. Jego pull request:

  • Wprowadził udostępnialny link dla koszyków oczekujących na złożenie zamówienia.
  • Wprowadził wyświetlanie daty utworzenia koszyka na stronie koszyka.
  • Wprowadził wyświetlanie daty ostatniej aktualizacji koszyka na stronie koszyka.
  • Poprawił wizualny apel i funkcjonalność przycisków na stronie koszyka.

Możesz zobaczyć szczegóły i zrzuty ekranu przed/po w pull request #34682.

Zaleca się uaktualnienie sklepu, aby skorzystać z tych poprawek. Oczywiście, nie zapomnij o wcześniejszym utworzeniu kopii zapasowej. Aktualizacja jest możliwa dzięki najnowszej wersji modułu 1-Click Upgrade.

Możesz odwiedzić stronę wydania, aby zobaczyć pełną listę zmian, ale teraz zagłębmy się w szczegóły tej wersji.

Zobacz inne